[DRUPA 2024] DIỄN ĐÀN VÀ CHỦ ĐỀ CHÍNH TẠI DRUPA 2024

drupa 2024 - thiên đường của cảm hứng, đổi mới, chuyển giao kiến thức hàng đầu và kết nối chuyên sâu

Liệu các xu hướng lớn về tính bền vững và số hóa có ảnh hưởng gì đến các quy trình, sản phẩm, mô hình kinh doanh và tương lai của ngành?

Cộng đồng in ấn và bao bì đang định hình tương lai như thế nào?

Các chủ đề trọng tâm và các diễn đàn chính trong kỳ drupa 2024 là gì?

Tìm hiểu ngay tại infographic dưới đây nhé!


Từ khoá: