Dịch vụ của ePP

Tư vấn

Phối hợp với các đối tác trong hệ sinh thái, e-Print&Pack đưa ra các gói dự án tư vấn tùy biến giúp doanh nghiệp in và bao bì áp dụng thành công các giải pháp công nghệ phù hợp nhằm:

Đánh giá thực trạng doanh nghiệp;

Tăng hiệu quả kinh doanh cho ngành in và bao bì;

Tối ưu hóa hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Ngoài ra, e-Print&Pack cũng đồng hành cùng các công ty trong việc tìm kiếm thiết bị, vật tư phù hợp với quy trình công nghệ và chủng loại sản phẩm.
Tư vấn
Kết nối

Kết nối

Kết nối doanh nghiệp in ấn bao bì với các đối tác thương mại (khách hàng tiềm năng và nhà cung cấp công nghệ) – bao gồm các hoạt động trực tuyến và truyền thống:

Giúp tìm kiếm và chọn lựa nhà cung cấp phù hợp cho việc mở rộng sản xuất

Hỗ trợ tìm hiểu các thị trường mới, trong nước cũng như ở nước ngoài

Chọn lựa công nghệ phù hợp cho các sản phẩm mới

Giới thiệu các giải pháp công nghiệp cho doanh nghiệp in và bao bì tại Việt Nam

Tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng cho doanh nghiệp trong nước.