WORKSHOP “PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG QUẢN TRỊ VIÊN TUYẾN ĐẦU”

1. Thời gian

Ngày 28 và 29/6/2024 (Thứ Sáu và Thứ Bảy)

Cả ngày: Buổi sáng từ 8h30 – 12h00, Buổi chiều từ 13h30 – 17h00

2. Địa điểm

Trụ sở Vinpas – Số 81, Đường số 5, P. Bình trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM

3. Học phí

Học phí: 2.500.000 đồng/ Học viên (Hội viên Vinpas, VPPA, VAA được ưu đãi giảm giá 10%, còn 2.250.000 đồng/ Học viên)

Số lượng: 20 Học viên

4. Hạn chót đăng ký

Hạn chót đăng ký: Ngày 21/6/2024

Vui lòng lập Danh sách đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi email đến Cô Phương Nhi - Thư ký Văn phòng Vinpas: phuongnhivinpas@gmail.com; 096.8785.010, đồng thời vui lòng nộp học phí khi đăng ký.

Thông tin chi tiết về cách thức đăng ký, vui lòng xem tại đây:

1. Thư mời đăng ký tham dự workshop

2. Nội dung 4 buổi thảo luận tại Workshop

3. File đăng ký

Từ khoá: